Stand Up Paddleboarding (del 3)

Sommaren och SUP-säsongen är äntligen här! Vi tänkte därför skriva ett sista inlägg i vår bloggserie om Stand Up Paddleboarding (SUP).

Tidigare har vi skrivit två inlägg i denna serie om SUP här på bloggen:

Del 1 om historiken kring Stand Up Paddleboarding (SUP) där vi  försökte förklara vad SUP är och hur den skiljer sig från andra liknande vattensporter som exempelvis paddling/surfing.

Del 2 där vi gick in lite på vad som skiljer olika brädor från varandra och vad man ska tänka på om man vill köpa sig en SUP-bräda. Här kan man också ta del av av lite ”nördfakta” och djupare kunskap för dig som riktigt vill grotta ner dig lite mer i ämnesområdet SUP.

Nu har vi kommit till det tredje och sista inlägget där vi kommer att gå in på lite mer ”hands on” information och tips som exempelvis hur man transporterar och pumpar upp en uppblåsbar bräda, hur man paddlar SUP och vad som är bra att tänka på när det gäller paddeln. Avslutningsvis finns det en lista med 10 tips för att komma igång med SUP. Att paddla SUP är inte speciellt svårt och i detta inlägg redogör vi för hur du bäst ska göra för att komma igång. 

Att komma igång med SUP

Pumpa upp brädan

Vi använder oss av uppblåsbara brädor. Vi tycker att det är smidigt att förvara då de tar liten plats, samtidigt som de är enkelt att ta med brädorna i den transportväska som medföljer. Med transportväskan kan man enkelt ta hela SUP-en på ryggen som en ryggsäck eller använda väskans hjul för att underlätta transport på plan mark. Men att ha en uppblåsbar bräda betyder också att man måste pumpa upp brädan före man kan paddla.

Såhär ser transportväskan ut. Den går bra att bära på ryggen men har också hjul om man vill dra den.
Transportväska för SUP
Såhär ser en transportväska ut när den är packad. I väskan ligger förutom brädan också pumpen, paddeln, ett lagningskit och fenan som man monterar på efter att brädan pumpats. I väskan går det också bra att lägga i lite extrakläder, skor, en flytväst m.m. då den är ganska väl tilltagen.

Att pumpa upp en bräda är ganska enkelt och blir enklare ju fler gånger man gör det (för oss tar det ca 5 minuter att pumpa upp och iordningställa en bräda). Dock finns det några tricks som vi vill tipsa om. Viktigaste är att följa instruktionerna för hur din pump och brädventil fungerar, om det exempelvis är en dubbel action pump så se till att du använder den korrekt enligt instruktionerna.

Pumpar upp en uppblåsbar SUP bräda
Pumpning av en bräda pågår.

När brädan skall fyllas vill man att pumpen ska ge luft på både upp och nedslag, när man börjar bygga tryck ska pumpen bara ge luft på nedslaget. Har man varit med om att pumpa upp en bräda med ventilen i öppet läge gör man ofta inte om det, se alltid till att din ventil är i stängt läge innan du börjar pumpa. När du pumpar ska du använda raka armar och använda dina ben och din kroppstyngd i så stor utsträckning som möjligt. Du blir på så sätt mindre trött och det kommer dessutom gå fortare att pumpa brädan.

Till en början kan barnen hjälpa till att pumpa, då fyller man brädan brädan med luft utan att det blir något egentligt tryck. På slutet när trycket närmar sig 15-18 psi krävs det lite mer för att orka pumpa, då är det bra att använda benen och kroppsvikten så mycket som möjligt.

Man kan dela upp pumpningen i tre steg.

Steg 1 där du fyller brädan helt men där inget egentligt tryck har börjat att byggas upp, sen tar du en kort paus för att iordningställa övrig utrustning.

Steg 2 där du pumpar från 0-10 psi och tar därefter en liten paus igen.

Steg 3 då 15-18 psi ska uppnås och det är på slutet som det börjar gå tungt och viktigt att använda ovan beskrivna teknik med raka armar.

Använd dessa tre steg vid pumpningen och ta en liten paus mellan varje steg så kommer pumpningsmomentet gå lätt. Kom också ihåg att en pump består av rörliga delar och den del som vanligast går sönder är en tätningar som går torrt. Se därför till att aluminiumstången alltid är smord med exempelvis vanligt vaselin eller liknande. Vilket smörjmedel som helst är bättre än att en pump går torr.

Ett sista tips är gällande brädor där du får ett irriterade läckage vid pumpningen när man kommit upp i  lite tryck. Detta beror på att tätningen som sitter på pumpslangen och tätar mot brädan inte fyller ut ordentligt. Detta kan du enkelt lösa genom att ta loss tätningen från munstycket och vända det alternativt fylla ut med något bakom tätningen. Det kommer då ge bättre tätningskraft och problemet kommer upphöra helt.

Efter att brädan är pumpad så skruvar man dit den medföljande fenan och leashen (kopplingen mellan dig och brädan). Vi rekommenderar att du alltid använder leash. Om du trillar i och det blåser lite eller kommer en våg åker supen annars lätt iväg och det kan vara svårt simma ikapp den även i lätt vind

SUP brädor
Tre brädor som är färdigpumpade och redo att användas.

Paddlingsteknik

En nybörjare kan starta liggandes i lugnt vatten. Att sitta på knä kan vara mycket enklare än att stå raklång till en början. Vårt tips är att ta det stegvis.

Att lära sig att stå på en SUP-bräda går relativt snabbt för de flesta. Efter några turer känner man sig avslappnad och behärskar grunderna. Då kan  man börja fokusera mer på annat än att bara hålla balansen och det är dags att börja jobba på nästa hörnsten inom suppaddlingen, nämligen paddlingstekniken. 

Paddla SUP

Det vanligaste misstaget nybörjare gör är att inte utnyttja hela kroppen vid paddling, utan att paddla med endast armarna. Nyckeln till en avslappnad och effektiv paddling ligger i att använda sig av hela kroppen, bål, armar, höfter och till viss del ben.

En bra paddlingsteknik har likheter med längdskidåkningens stakning där bålmuskulaturen och ben utnyttjas för att få hela kroppens kraft överförd genom stavarna ner i snön. Samma princip används vid SUP paddling med skillnaden att det är genom en paddel som kraften ska överföras till vattnet och driva paddlaren framåt. En bra paddlingsteknik kan användas på alla typer av brädor och kommer aktivera hela kroppen på ett skonsamt vis och ger en väldigt effektiv träning.

Att paddla med sina barn är ett härligt äventyr

Det finns många bra videos på exempelvis YouTube om paddelteknik, det är lättare att se en video än att läsa en text om hur du ska jobba med kroppen. Här nedanför är en bra video som vi tycker på att bra och pedagogiskt sätt beskriver grunderna i Stand Up Paddling.

I denna video beskrivs grunderna i Stand Up Paddling på ett bra sätt.

Med rätt paddelteknik kommer du bli snabbare, orka mer och få ut så mycket mer av din Stand Up Paddleboard.

Att svänga med en SUP

För att svänga med en SUP så finns det två olika varianter;

1. Den lite stadigare och varianten där man paddlar framåt på ena sidan av brädan och paddlar bakåt på andra sidan.

2. Den snabbare varianten där man förflyttar sig längre bak på brädan och paddlar bara på ena sidan. Ju längre bak på brädan du står ju snabbare svänger brädan men brädan blir också mer ostadig ju längre bak du förflyttar dig.

Paddeln

Först och främst måste du se till att ha rätt längd på paddeln. Paddeln ska vara ca 20-30cm längre än dig själv, alternativt ställ längden så att du med uppsträckt hand kan greppa om paddelns handtag. Detta är den generella rekommendationer och efter ett tag hittar du en längd som passar just dig vid olika situationer och förhållanden. 

Bladets storlek är viktig. Ett för stort paddelblad ger en känsla av att cykla på för hög växel och upplevs som slitsamt. Mindre blad är att föredra vid mer aktiv paddling

Och kommer ge dig mer flyt i paddlingen och du kommer uppleva paddlingen som mjukare. Beroende på brädmodell byter man sida ofta och paddelns vikt blir snabbt kännbar. Har du investerat i en bra SUP bör du också investera i en bra kolfiberpaddel alternativt glasfiberpaddel. Det kommer höja hela paddelupplevelsen till nya nivåer. Vad gäller att öva på paddelteknik spelar inte paddeln någon större roll eftersom bra paddeltag går att göra med vilken paddel som helst.

paddla SUP

När man paddlar SUP så paddlar man på en sida i taget och höger hand skall vara längst upp när vi paddlar på vänster sida, vänster hand placeras då ca 80-100cm nedanför. Sätt i paddeln långt fram i vattnet och tryck översta handen framåt och drag nedersta handen bakåt. Paddeln ska sättas i vattnet så rakt som möjligt för att undvika att brädan svänger, annars paddlar vi ca 3-4 paddeltag på ena sidan för att sedan paddla på andra sidan.

10 steg för att komma igång med SUP!

Avslutningsvis följer här nu en summering och 10 steg som kan vara bra att utgå ifrån när man ska börja paddla SUP. Dessa 10 steg har vi hittat på aktivtraning.se och vi tycker att de sammanfattar och beskriver det hela på ett ganska enkelt och bra sätt.

1. Placera brädan i vattnet och ställ dig på knä precis bakom mittpunkten på brädan med paddeln i händerna. Jobba nu med att hitta balansen i brädan. I början kan du ta stöd med händerna på brädan. Om det känns vingligt eller är vågigt, ta ett par paddeltag med händerna medan du fortfarande står på knä (brädan blir stabilare i lite rörelse).

2. Känn efter på brädan hur balansen påverkas. Lyft nu upp händerna och paddeln från brädan så att du står på knä och försök sedan att hitta balansen. 

3. Börja att använda paddeln för att komma framåt. Och känn efter hur brädan reagerar på dina armtag. 

4.  När du sedan känner att du är redo så kan du ställa dig upp. Placera armarna på brädan och res på dig medan du stödjer dig på händerna. För att få bäst balans så placera fötterna axelbrett strax bakom mitten på brädan, tårna ska vara riktade framåt. Böj lätt på benen för att kunna vara rörlig och kunna parera eventuella rörelser från vattnet.

Stå rätt på SUP
Genom att placera fötterna axelbrett strax bakom mitten på brädan får du bäst balans.

5. När dina fötter står stadigt och axelbrett isär på mitten av brädan är du redo att släppa taget helt med armarna och ställa dig helt upp. Stå med fötterna axelbrett och båda fötterna bredvid varandra mitt på brädan. En bra utgångspunkt är bärhantaget som är placerat mitt på brädan.

6. Håll en låg tyngdpunkt genom att böja lätt i knäna och hålla ryggen rak. På så sätt håller du balansen bättre. 

7. Börja att paddla framåt. Ju långsammare du glider fram, desto färre paddeltag kan du ta innan du måste byta sida. I början är 1–2 paddeltag på varje sida lagom. När du får upp farten lite kan du göra 5–6 paddeltag på varje sida innan du byter. 

8. När du paddlar gäller det att få paddeln så långt fram som möjligt och använda den nedre armen för att dra in paddeln mot överkroppen. Alltid hela bladet i vattnet innan drag och fortsätt nedåt. Undvik virvlar och skvätt. På så sätt använder du hela din bålstyrka – och inte bara dina armmuskler. Böj lite på knäna och paddla med ganska raka armar. Stanna upp när du når till fötterna – därefter kommer paddeln bara att bromsa din fart. 

Paddla SUP i Voxnan

9. När du börjar få upp farten så kan du använda samma teknik som i längdskidåkning. Börja med korta tag och släpp draget i höjd med fötterna. Försök att föra fram fötterna och brädan varje gång du tar ett paddeltag. På så sätt kommer du ännu längre fram med få paddeltag. Dra inte i nedre handen med armen utan jobba med bålen och behåll relativt raka armar genom hela draget. För mer kraft och fart, sträck dig längre fram, men fortsätt avsluta i höjd med foten. För högre fart avsluta t.o.m strax framför foten och gör snabbare drag istället.

10. Desto närmare brädan du sätter i dina paddeltag, desto rakare kommer du att surfa. Om du vill svänga kan du därför sätta i dina paddeltag längre ut från brädan. 

Slutligen vill vi säga följande:
Se SUP som ett samarbete eller symbios mellan tre komponenter. Brädan, paddeln och paddlaren. Helheten är inte starkare än den svagaste länken så se till att öva mycket, försök lära dig nya saker och se till att du har bra utrustning som är anpassade till dina behov.

Vi hoppas nu att våra inlägg har kunnat inspirera dig till att vilja prova på SUP i sommar! Självklart är du alltid välkommen att höra av dig med tankar, frågor och funderingar till oss så ska vi försöka besvara dem. Antingen via vår Instagram eller info@aktivtfamiljeliv.se

När man paddlat färdigt är det enkelt att släppa ut luften, packa ner brädan och tillbehören i väskan och sedan gå hem igen.
När man har paddlat klart är det bara att släppa ut luften ur brädan och sedan packa ner den i ryggsäcken och vandra hem. Ett väldigt smidigt sätt att göra utflykter på vatten tillsammans med sina barn och vänner!
4 3 Röster
Inläggsbetyg
fast SUP, friluftsliv, köpa SUP, natur, paddla SUP, paddleboarding, paddling, SUP, SUP paddling, uppblåsbar SUP, ute
Föregående inlägg
Kanotäventyr genom de djupa Hälsingeskogarna och de blå bergens dalgångar.
Nästa inlägg
Bäckmete i Hälsingeskogarna
Prenumerera
Meddela om
guest

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Alla kommentarer
0
Vi vill gärna höra vad du tycker!x
()
x